Consell Escolar


El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

Objectiu: la funció principal del Consell Escolar és participar en el debat, la presa de decisions i l’aprovació d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

Presidenta: Sandra Usón.

Secretària: Anna Torres.

Cap d’estudis: Mónica Marín.

Sector docent: Cristina Gómez, Maria Piñero,

Laura Tor, Anna Torrano i Alba Tortosa.

Sector famílies: Àlex Gálvez, Lourdes Gata, Mario Pérez

David Poblador i Marta Portell.

Sector PAS: Pilar Moreso.

Representat AFA: Jordi Motlló Borrella.

Representant municipal: Jordi Reynes.

 

 

DOCUMENTS: 

Pressupost General 2023

Pressupost Menjador 2023

 

Liquidació Pressupost General 2022

Liquidació Pressupost Menjador 2022

 

Exercici 2021:

Pressupost 2022

Liquidació Pressupost 2021

 

Exercici 2020:

Liquidació de l’exercici 2020.

Pressupost exercici 2021.

Liquidació de l’exercici 2020 de menjador

Pressupost menjador exercici 2021

 

Exercici 2019:

Liquidació del pressupost exercici 2019.