Consell Escolar


El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

Objectiu: la funció principal del Consell Escolar és participar en el debat, la presa de decisions i l’aprovació d’aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

 

Participants:

Director/a : Glòria Martínez.

Cap d’estudis: Ingrid Tena.

Secretari/a: Aida Moya (assisteix amb veu però sense vot).

Les representants del sector docent: Mariona Garcia.

Les representants sector famílies: Marc Pi, Núria Blasco.

La representant de l’AFA: Sol Blasi.

La representant del sector PAS:

El representant municipal: Jordi Reynés.

 

DOCUMENTS: 

 

Exercici 2019:

Liquidació del pressupost exercici 2019.

 

Exercici 2020:

Liquidació de l’exercici 2020.

Pressupost exercici 2021.

Liquidació de l’exercici 2020 de menjador

Pressupost menjador exercici 2021