Dubtes futures famílies P3

24 · 03 · 2020

Com és la incorporació dels infants a l’escola?

Des del Departament d’Educació s’estableixen tres dies d’adaptació (normalment els tres primers dies lectius de setembre) on els infants van a l’escola durant una hora i mitja. Durant aquest tres dies, l’escola planteja fer dos grups A i B (que no seran els grups definitius). El primer dia el grup A ve una hora i mitja a l’escola i marxa. El grup B ve una hora i mitja a la tarda i marxa. El segon i el tercer dia, els infants que vinguin l’hora i mitja al matí, també es quedaran a dinar, en cas que siguin futurs usuaris del menjador, per tal de tenir un primer contacte amb l’equip de menjador i l’espai. Les famílies també us podeu quedar a dinar, acompanyar-los i després marxar tots junts a casa.

A partir del quart dia, el Departament estableix que els infants ja poden venir en l’horari sencer de l’escola ( de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h) i fer acollida en cas que ho necessitin. Nosaltres entenem que, en tres dies, ni un infant ni la seva família ha fet el procés d’adaptació a la nova escola, per aquest motiu donem l’opció que la família pugui acompanyar el seu fill o filla tota la primera hora de Temps de Joc Compartit, de 9 a 10 h, durant el primer mes. A mesura que els infants es van sentint segurs, tant amb l’espai com amb la mestra referent, els familiars es van retirant progressivament per donar espai a la descoberta de l’infant que li anirà proporcionant la seva autonomia.

Durant aquestes setmanes d’adaptació, encara no estaran formats els grups de referència. Els infants i les famílies anireu coneixent el nou espai acompanyades per les dues referents d’aprenentatge de P3 i tot l’equip pedagògic de suport, creant un vincle amb elles i també creant un vincle entre vosaltres, les mateixes famílies. En aquestes primeres setmanes de curs, els infants de P3 estan acollits i comparteixen les ubicacions de referència gràcies a la porta interaula que permet que, tant infants com acompanyants d’aprenentatge, es puguin moure entre les dues ubicacions.

Mica en mica, les acompanyants d’aprenentatge aniran oferint activitats i propostes per tal que els infants vagin coneixent altres ubicacions de l’escola, coneguin nou material i es vagin relacionant amb la resta d’infants i acompanyants de l’escola. Tanmateix aquestes estones permetran a les referents poder conèixer millor els infants i observar dinàmiques per poder, a meitat d’octubre, formar els dos grups referents de P3.

Cal dir que, un cop feta la matrícula, al juny, l’equip directiu fem una reunió informativa amb totes les noves famílies on us explicarem el funcionament de l’adaptació i altres aspectes relacionats amb l’inici de curs i resoldre possibles dubtes. Així mateix, a principis de setembre, abans que comenci la jornada lectiva, les famílies feu una entrevista amb una de les dues referents de P3 per poder-vos conèixer i compartir informació, dubtes o neguits que pugueu tenir i acompanyar-vos millor en el procés d’adaptació que donarà pas a aquesta nova etapa. Aquesta trobada serà amb la vostra filla o fill. D’altra banda, també realitzarem un berenar amb les noves famílies i els infants per tal d’establir vincles, per ajudar-vos amb la coneixença i, la descoberta i adaptació de les noves ubicacions i l’equip pedagògic.

Què passa si una família no es pot quedar amb el seu fill o la seva filla després dels tres primers dies?

Si no es pot quedar cap familiar, les acompanyants d’aprenentatge estem allà per acompanyar tots els infants, assegurar-nos que se sentin segurs i a gust.

Què passa si al setembre el meu fill o la meva filla encara porta bolquer?

Creiem que cal acompanyar els infants per tal que arribin a ser autònoms i per això, tal i com es fa a les llars d’infants i les escoles bressol, animem a què des de casa s’ajudi a treballar aquesta autonomia en el control d’esfínters. Així mateix, entenem que degut a diferents condicionants com són el procés maduratiu o circumstàncies determinades, hi hagi algun infant que, arribats al setembre, encara necessita l’ús de bolquer. En aquest cas es parlarà amb la família per tal de fer un acompanyament conjunt, de manera que durant el curs, pugui assolir aquest control i autonomia.

Com acompanyem els infants en els conflictes?

Les emocions formen part de tots i totes nosaltres, ens acompanyen en el nostre dia a dia. Una emoció és una informació íntima sobre el que m’està passant en aquest moment, és a dir, en aquí i l’ara. És imprescindible atendre primerament les necessitats bàsiques dels nens i les nenes (amor, protecció, cura, alimentació, autonomia, seguretat, vincle…), ja que les nostres emocions ens parlen de necessitats, sovint de necessitats que no tenim cobertes.

Als infants els acompanyem donant-los eines per tal que puguin gestionar les emocions com un adult, aprenent a no jutjar i permetre’ns el nostre propi món emocional. La mirada i l’acompanyament que ens fem a nosaltres mateixos, està directament relacionat amb el nostre estil alhora d’acompanyar els infants. Si els adults no ens respectem emocionalment és difícil poder-ho fer diferent amb ells i elles.

Davant de qualsevol emoció (ja sigui alegria, ràbia per algun conflicte que hagi pogut) sorgir… ) les acompanyants d’aprenentatge sempre fem saber als infants que estem disponibles i presents per acompanyar-los. És important donar espai i reconèixer els seus sentiments sense jutjar-los, sinó escoltar allò que ens expliquen, mirant-los als ulls i acompanyant-los per a què puguin expressar el que necessiten. Posar paraules al que senten i demanar allò que necessiten.

Oferta de places per al curs 2020-2021

El curs vinent hi haurà educació infantil (P3, P4 i P5) i completem el cicle inicial d’educació primària (1r i 2n).

La publicació de l’oferta inicial de places estava prevista pel dia 18 de març. Ara bé, com no es poden publicar donades les circumstàncies actuals, us comuniquem que l’oferta prevista serà de dos grups de P3, per tant un total de 50 places. Dins d’aquestes 50 places n’hi ha 4 de reservades per a infants amb necessitats educatives específiques (NEE).

Pel que fa a les places per a la resta de cursos, actualment hi ha 1 plaça de NEE per a P4, 1 ordinària i 1 de NEE per a P5, 1 ordinària per a 1r i cap plaça per a 2n. Aquestes places, però, depenen de la mobilitat de les famílies de l’escola i per tant, fins al mes de juny, juliol o fins i tot a principis de setembre, no sabrem si hi ha alguna família que ha volgut canviar d’escola. En el moment que apareix una vacant, en cas que n’aparegui, nosaltres ens posem en contacte amb les persones que estan en llista d’espera per ordre de barem. És per això que, en cas que vulgueu optar a una possible plaça, heu de fer la preinscripció per tal de poder estar en llista d’espera.

Quants germans i germanes hi ha?

Hi ha 20 germans o germanes que poden optar a preinscriure a l’escola.

Quantes sol·licituds de preinscripció heu rebut els altres cursos?

Fins ara sempre hem rebut més sol·licituds que les places que s’oferien. En els pocs anys que portem com a escola, un any només hi ha hagut un any en què no han pogut entrar totes les famílies, en canvi, els altres dos anys, han pogut entrar totes.

Oferiu extraescolars als infants de P3?

No oferim extraescolars als infants de P3 ja que, com a equip pedagògic, considerem que la jornada escolar ja és prou llarga per ells/es. No obstant, som conscients de les necessitats d’algunes famílies i per això sí que s’ofereix l’acollida per aquests infants.

Últimes entrades del blog


Un passeig per La Flor de Maig

5 · 03 · 2021
Ampliar

Preinscripció 2021-22

2 · 03 · 2021

A la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona podeu trobar tota la informació sobre el període de Preinscripció pel curs 2021-22. Podeu clicar en aquest enllaç. També us pot servir per a resoldre alguns dubtes que pugueu tenir: Preguntes freqüents.  

Ampliar

Portes Obertes 2020-21

8 · 02 · 2021

L’equip pedagògic estem molt felices i il·lusionades de poder obrir les nostres portes i acollir-vos amb afecte i amb un somriure als llavis.

Ampliar