Pètals: AFA


Pètals. N, m. Fulla que, juntament amb d'altres, forma part de la corol·la de les flors.

L’escola La Flor de Maig és el lloc on compartir
l’alegria d’aprendre i ensenyar a descobrir.
Un lloc ple de preguntes, de somnis, de colors,
de futur, d’històries, de tendresa i jocs.

Где найти мне в Побленоу – знаний, радости островок?
Только в школе, в волшебной школе, что зовется “Майский цветок”

Com la sentim:


Comissions mixtes AFA – Escola

Comissió d’extraescolars

Els objectius generals que ens proposem són:

  • Proposar i gestionar activitats d’extraescolars

  • Vetllar per la coherència de les activitats i línia d’escola

  • Oferir activitats familiars

Comissió de l’estona del migdia

La comissió mixta de l’espai del migdia és un equip de treball que pretén complir diversos objectius molt concrets, trobant-nos de manera periòdica, esporàdica i/o d’urgència si s’escau. En aquest grup de treball ens plantegem any rere curs diverses actuacions. Tot i així, l’objectiu principal de la comissió és treballar conjuntament (direcció- AFA- Kampi ki pugui i Ca la Rosa), per tal de vetllar per una estona del migdia tranquil·la, relaxada, que es respectin els diferents ritmes dels infants, sana i saludable i, sobretot, que vagi alineada amb el projecte educatiu del centre.

Així mateix, també volem que sigui un espai on les inquietuds de les famílies del centre tinguin cabuda, així com els seus dubtes i/o inquietuds en relació a l’espai del migdia. Com a grup de treball ens plantegem una sèrie d’objectius relacionats amb l’organització, els recursos humans, qualitat del menjar i sostenibilitat.

Comissió infraestructures

Comissió d’hort

 


Per saber més sobre l’AFA podeu consultar la seva pàgina web: https://afa.afalaflordemaig.cat/

Escola


La terra

l'equip

Llavor

la història

Arrels

trets d'identitat

Tija

l'organització pedagògica

Aroma

famílies

Fruits

alumnes