faqs

FAQs

General

Quin és l’horari de l’escola

De 9h a 12.30h i de 15h a 16.30h

De 9 a 9’30h les famílies podeu acompanyar els/les vostres fills i filles durant el Temps de Joc Compartit.

Hi ha servei d’acollida de 8h a 8.50h del matí i de 16.30h a 17.30h Podeu consultar el web de l’Associació de famílies d’infants per a més informació: https://afa.afalaflordemaig.cat/

Quina és l’aportació econòmica de les famílies?

L’aportació anual general per a les famílies, tant a educació infantil com a educació primària, és de 230 euros. Aquest pagament està fraccionat en dos terminis.

Aquesta quota inclou tot el material que els infants fan servir a l’escola així com les sortides que realitzem. No inclou, però, les colònies que es realitzen a 1r de primària.

Si teniu qualsevol dificultat per a fer front a aquesta quota podeu parlar-ho amb nosaltres en el moment de la matrícula per trobar la solució. En cap cas el no pagament de la quota implica no poder matricular a l’escola.

Àmbit Lectiu

Qüestions que sorgeixen en horari de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.

En l’àmbit lectiu de l’escola convé diferenciar els temes, inquietuds i suggeriments segons si afecten a la col·lectivitat de tota una classe (és a dir, a tots els alumnes) o a un/a alumne/a de forma individual, ja que el canal de comunicació serà diferent. En el primer cas, l’interlocutor serà el delegat/da de la classe. En el segon cas, les famílies hauran de contactar, en primer terme, directament amb el/la tutor/a.

Què passa si el meu fill/a es posa malalt i no pot anar a classe? He d’avisar a l’escola?

Sí,  hem  d’avisar  trucant  al  telèfon  general  de  l ́escola  (93.348.61.09)  i  comunicar-ho  al conserge indicant nom i curs de l’alumne/a, per tal  que avisi el/la tutor/a. La família haurà de portar un document justificant de l’absència. Aquest justificant el pot fer la mateixa família. No cal justificant mèdic. Cal justificar sempre les absències dels alumnes per escrit.

Si he de recollir el meu fill abans d’hora o portar-lo més tard a l’escola, a qui i com ho he de comunicar?

En aquests casos s’ha d’avisar trucant a la consergeria de l’escola informant de la incidència per tal que avisin al tutor/a. Cal tenir present, però, que no es pot interrompre el funcionament habitual escolar sinó és per un motiu excepcional. Cal respectar la normalitat de l’activitat que es duu a terme pel bé de l’educació dels infants.

Si ha de venir una altra persona a recollir el meu fill/a, a qui i com ho he de comunicar?

Si de manera esporàdica o de forma habitual, ha de ser una altra persona qui reculli els vostres fills (àvies, tiets, cangurs…) us haureu de descarregar el document d’autorització de recollida dels alumnes que podreu trobar a la secció de documents a la pàgina web i donar-li al tutor/a del vostre fill/a. Allà haureu indicar nom, cognoms i DNI de la persona que autoritzeu per a la recollida.

Què passa si un dia arribem tard a recollir-los?

Si un dia arribeu tard a recollir els vostres fills/es, heu d’avisar per telèfon a l’escola. Les tutores els acompanyaran al servei d’acollida mentre arribeu.

L’escola pot subministrar medicament a un nen si es troba malament?

Aquest supòsit es troba contemplat a la normativa de l’escola que trobareu a l’apartat “Documentació”.

L’escola només subministrarà medicaments amb autorització de la família i recepta del metge. Els/les alumnes no poden prendre, en horari escolar, cap medicació,  ni portar-la a l’escola sense que  els/les  mestres  en  tinguin  coneixement, ja que  podrien  donar-se  situacions  perilloses  com ara que un altre alumne/a agafés el medicament.

Com sabrem quan hi haurà una sortida?

Les sortides del curs lectiu són aprovades en el Consell Escolar, per tant les podeu conèixer a través del vostre representant de l’AFA.

Amb suficient antelació, us farem arribar un correu electrònic fent-vos un recordatori de la data de la sortida i de tot allò que hauran de portar els vostres fills/es.

On i quan s’han de fer els tràmits per sol·licitar ajuts de menjador?

Els tràmits per sol·licitar aquests ajuts s’han de fer a l’escola en els períodes establerts pel Consorci de Barcelona. L’escola informa de quan s’obren aquests períodes, i només actua com a intermediària entre l’Administració i les famílies.

Com és l’adaptació? Feu horaris diferents? Poden entrar les famílies? Quanta estona?

Per tal de facilitar l’adaptació d’una manera relaxada i respectuosa, les famílies podeu acompanyar els vostres fills/es a dins l’aula, entenem que cada infant té un ritme propi per la qual cosa, les primeres setmanes, l’horari es va adaptant a les necessitats que es van observant.

Els primers dies els infants de P3 tenen uns horaris diferents d’entrada i sortida, tal i com trobareu a la Normativa de l’escola.  Tal com hem dit en el paràgraf anterior, es respecta el ritme dels petits, això vol dir que la jornada pot ser de més o menys durada en funció també de les necessitats particulars de cadascú.

Poden portar joguines?

En poden dur, en especial al principi del curs poden ser un bon recurs que faciliti l’adaptació. Heu de tenir sempre en compte, però, que l’escola no es fa responsable si es trenquen o es perden.

De vegades no vol parlar de l’escola. Cal obligar-lo?

Igual que els adults, els petits tenen el seu espai de treball -que és l’escola- i on passen moltes hores. Sovint quan surten també tenen ganes de trencar amb tot el que han estat fent. Per això cada curs té un blog a on podreu seguir les activitats més remarcables. Seieu una estoneta amb el vostre fill/a i mireu junts el blog per tal de reviure amb ells el que han fet durant el dia.

Comunicació Escola-Famílies

Al començament de curs es realitza una primera reunió d’aula on es facilita molta informació sobre aspectes funcionals, horaris, etc… És molt recomanable la vostra assistència. En aquesta reunió s’escull un/a delegat/a i subdelegat/a, el qual desenvolupa un rol molt important en la comunicació família-escola.

La comunicació de temes generals entre família i escola es realitza bàsicament a través dels delegats/des de les diferents classes.

Per temes més específics i individuals, recordeu que durant tot el curs les famílies podeu demanar les entrevistes que considereu oportunes amb el/la tutor/a del vostre fill/a. Qualsevol moment és bo per parlar i intercanviar opinions. La relació mestres-família és directa i immediata. No cal esperar que arribi el segon trimestre ni que passi res per trobar-nos i parlar, i en això es fonamenta la nostra filosofia d’escola.

L’ Associació de Famílies d’Alumnes és una associació voluntària de les famílies de l’escola amb l’objectiu general de promoure la participació en les activitats educatives del centre. L’A.F.A té diferents comissions que permeten a les famílies participar de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat. Podeu entrar a la seva web per a més informació: https://afa.afalaflordemaig.cat/

Àmbit menjador

L’estona de menjador (de 12:30 a 15:00) no és horari  lectiu, per tant, qualsevol incidència, consulta o suggeriment us haureu de posar en contacte amb la coordinadora, la Lorena, de dilluns a divendres de 9 a 9:30h.

Aquesta franja es gestiona des de l’AFA. El servei està subcontractat a l’Associació Esportiva Sant Andreu. A l’escola, actualment hi ha servei de càtering i l’empresa que subministra el menú és Cibus.

Escola i AFA formen part d’un Grup Motor de Menjador que és qui vetlla perquè esdevingui una estona calmada on els infants se sentin acompanyats, respectant els diferents ritmes dels infants i assegurar una alimentació de qualitat. Aquesta comissió també garanteix una coherència amb el projecte de l’escola i resoldre qualsevol dubte, inquietud o suggeriment.

Podeu fer-ho a través del e-mail de l’AFA: info@afalaflordemaig.cat

Al començament de curs es convoca tots els usuaris del servei de menjador a una reunió informativa sobre el funcionament del menjador de l’escola. És molt recomanable assistir-hi.

Per a més informació podeu consultar la seva web: https://afa.afalaflordemaig.cat/

Àmbit acollides i activitat extraescolar

L’acollida i els serveis d’extraescolars són serveis que gestiona l’AFA. Es subcontracta el servei a la mateixa empresa que fa la gestió de l’espai del migdia.

Es fan acollides al matí, de 8:00 a 8:50; i a la tarda, de 16:30 a 17:30. Per qualsevol dubte cal adreçar-se a la coordinadora, la Lorena.

Les  activitats  extraescolars  són  gestionades  a  través  d’una  comissió d’extraescolars de l ‘AFA i les executen diferents empreses subcontractades. La coordinadora, la Sara, és la persona responsable i vetlla per la comunicació i el funcionament de les activitats entre les empreses subcontractades i l’AFA.