Matrícula


MATRÍCULA CURS 2021-2022

Benvolgudes futures famílies de La Flor de Maig,

ja podeu consultar el llistat definitiu d’admesos, podeu consultar també la llista d’espera. També ens agradaria recordar-vos que el període de matrícula és del 14 al 18 de juny. Per tal que puguem atendre-us presencialment, amb calma i de forma individualitzada cal que truqueu a l’escola, a partir del 8 de juny,  per concretar la data i l’hora en la qual podreu realitzar la matrícula dels vostres fills i filles.

Aprofitem per recordar-vos la documentació que caldrà que porteu per realitzar la matrícula:

  • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu..
  • En cas que l’adreça del DNI no estigués actualitzada en el moment de la preinscripció, caldrà portar el DNI.
  • Documentació que us farem arribar per correu electrònic i que caldrà que porteu D’aquesta manera ho podreu llegir amb calma i agilitzarem el procés de matriculació.
  • 4 fotografies de mida DNI amb el nom i cognoms de l’infant escrit darrera.

Moltes gràcies i ens veiem aviat!

 

CALENDARI

 

Llistat provisional 19 d’abril
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals.

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem

Reclamacions Del 20 al 26 d’abril
Durant aquest període, si detecteu alguna errada o anomalia en el barem assignat, podeu presentar una reclamació.
Llistat amb puntuació 30 d’abril
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el seu número de desempat corresponents.
Sorteig de desempat 5 de maig
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.
Llista definitiva 7 de maig
Després del sorteig, s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
Llista admesos 7 de juny
Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.
Matriculacions Del 14 al 18 de juny

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es farà de manera virtual.