Procés de preinscripció curs 2020/2021

8 · 05 · 2020

Benvolgudes famílies,

el Departament d’Educació ja ha donat les dates, la preinscripció escolar per a l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.

Aquí podeu trobar l’oferta de places de La Flor de Maig per tal que la pugueu consultar:

Mapa escolar preinscripció 2020-2021

A continuació teniu un resum de tota la informació rellevant relacionada amb la preinscripció i la matriculació:

PERÍODES DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Preinscripció TELEMÀTICA

Preinscripció PRESENCIAL

Matriculació

del 13 al 22 de maigdel 19 al 22 de maig

del 13 al 17 de juliol

 

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITO PER FER LA PREINSCRIPCIÓ?

– Sol·licitud de preinscripció

– Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

– Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.

– Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Recordeu que si feu la presinscripció telemàtica, no cal l’original i còpia, només una fotografia o el document escanejat. Si voleu més informació sobre la preinscricpió i sobre els criteris de prioritat, podeu dirigir-vos aquí.

COM PRESENTO LA DOCUMENTACIÓ AL CENTRE?

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

(en cas excepcional*)

1.Emplenar la sol·licitud de preinscripció (edubcn.cat)

2. Enviar un correu a escolalaflordemaig@xtec.cat  adjuntant:

*Rebreu un correu del centre confirmant la preinscripció.

1.Demanar cita prèvia:

2. Assistir al centre amb la sol·licitud emplenada i la documentació citada anteriorment.

  • L’horari serà de 9h a 13’30h.

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, cal seguir les següents mesures de salut i seguretat:

  • Heu de venir de manera individual.
  • Ús de mascareta i guants.
  • Manteniment la distància de seguretat.
  • Recomanació portar el vostre propi bolígraf.
  • Seguir les instruccions del personal de centre.

No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

MÉS INFORMACIÓ I AJUDA

En el següent enllaç del Consorci d’Educació de Barcelona podreu trobar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció:

Consorci

ALTRES DATES IMPORTANTS

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

Quan finalitzi el període de preinscripció, publicarem els resultats de barem provisional en la nostra web. També anunciarem els tràmits per formalitzar la matrícula. Tot i així, teniu a la vostra disposició més informació referent a:

Últimes entrades del blog


Llista d’admesos i llista d’espera a 07.07.2020

7 · 07 · 2020

Aquí teniu la publicació de la llista d’infants admesos definitiva i la llista d’espera a data de 07.07.2020.

Ampliar

Llista de sol·licituds ordenada definitiva 11.6.2020

11 · 06 · 2020

Publicació de la llista de sol·licituds que heu demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11.06.2020

Ampliar

Llistat de barem resoltes les reclamacions 9.06.2020

9 · 06 · 2020

Llistat de barem un cop resoltes les reclamacions a 9.06.2020

Ampliar